Estructura

Es proposa una estructura que s’adapti al caràcter d’aquesta iniciativa que és una iniciativa portada a terme per polítics electes locals amb un objectiu clarament de política econòmica i no de gestió de serveis. Per això es proposa la creació d’una Mesa d’Alcaldes per al Desenvolupament de l’Energia (MADE).
 
En aquesta Mesa hi estaran representats tots els Alcaldes que s’hi incorporin. La Mesa estarà representada en les seves relacions externes i coordinada en el seu dia a dia per una comissió permanent formada per tres Alcaldes i el Secretari de la Mesa.
 
La Mesa establirà relacions més o menys estructurades segons convingui en cada moment amb associacions empresarials, empreses del sector, universitats, sindicats, administracions, etc.