Missatge

L’energia s’ha de convertir en una marca de definició de les nostres comarques divulgant un missatge positiu pel que fa a les inversions energètiques, transmetent a la població la idea que el sector energètic és una oportunitat real per a la creació de llocs de treball i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, transmetent a les empreses del sector elèctric la possibilitat d’inversió en un territori especialitzat que disposa de sistemes de transport de l’energia produïda, de població formada i de sòl industrial especial per a la instal.lació de iniciatives lligades al sector, i transmetent a les administracions que els municipis de la nostra àrea tenen aquesta vocació i que és a través seu que s’han de vehicular les polítiques adequades per a la implantació d’un mix energètic a Catalunya que asseguri un desenvolupament sostenible i sobretot la competitivitat de la nostra economia.